Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze ontwikkelingen

Niet alleen dagelijks in de klas wordt er aan doelen gewerkt. Jaarlijks staan er een aantal onderwijskundige doelen centraal om de onderwijskwaliteit op it Bynt nóg beter te maken. Daarin is ons motto dan ook: Samen elke dag een beetje beter!

 

Doelen
Ieder schooljaar wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd middels klassen- en flitsbezoeken bij de leerkracht in de groep door de directeur en de intern begeleider en/of door een externe begeleider. Op de Onderwijsteamdag evalueren we het schooljaar: het klassenmanagement, de doorgaande leerlijnen van het onderwijs, het functioneren van het team, de resultaten en prestaties van de leerlingen en de ICT ontwikkelingen (Informatie- en Communicatietechnologie). De evaluatiegegevens en de ingezette ontwikkelingen zijn de basisgegevens geweest voor de ambities voor het nieuwe schooljaar.


Planning schooljaar 2023-2024:
Dit schooljaar gaan we inhoudelijk aan de slag met de volgende doelen:

1. Onderzoekend leren: Oriënteren op aanbod en ontwikkelen van doorgaande lijn voor onderzoekend leren, waarbij de formats en criteria per groep worden vastgesteld zodat er een duidelijke opbouw is in niveaus. Richten op thema’s, kunstzinnige vakken (vernieuwd
cultuuraanbod) en wereldoriëntatie.

2. Impuls rekenen: Verbeteren van het rekenonderwijs door eigen aanbod te herzien naar aanleiding van de ontwikkelingen (nieuwe leerlijnen) binnen Snappet. Hierbij is ook aandacht voor het automatiseren.

3. Taalonderwijs: Creëren van een inspirerende en meertalige leeromgeving (NL, EN, FR) door het aanbod voor het vak Engels te verbeteren zodat beter in kan worden gespeeld op de verschillen in niveaus, door de nieuwe taalmethode te implementeren en door het lees- en schrijfaanbod voor het Fries te verbeteren (behoud A-profyl).

4. Aanbod onderbouw: Onderzoeken hoe het werken aan doelen het best kan worden geregistreerd. Verbetering hanteren observatielijsten van Schatkist. Oriënteren op koppeling met MijnRapportfolio. Borging van de nieuwe werkwijze.

5. Eerste stappen IKA/IKC: Verbetering samenwerking en contact met de peuters. Onderzoeken doorgaande lijn.

6. Borgingsdoelen: Respectprotocol herzien, aanpak Levelwerk.

7. Implementatie: Taalmethode, MijnRapportfolio.