Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolafspraken en beleid

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de pauze pleinwacht lopen.
Daarnaast werken wij met een pestprotocol en incidentenregistratie.

Algemene schoolafspraken (welke van belang zijn voor de ouders)

 • Indien uw kind ziek is graag voor 8.30 telefonisch afmelden.
 • Indien uw kind om 8.30 nog niet op school is en er is geen melding van afwezigheid dan wordt er voor 8.45 contact met u opgenomen.
 • Na 8.30 kan het voorkomen dat u wordt doorverbonden met de voicemail. Echt dringende mededelingen kunnen dan gedaan worden via ons mobiele telefoonnummer. Dit nummer wordt op de voicemail genoemd en is vermeld in de Nieuwsbrief.
 • Volgens het "pleinwachtrooster" houdt een leerkracht toezicht op het plein vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen. Tijdens de pauze hebben alle leerkrachten pleinwacht.
 • Bij slecht weer worden de leerlingen vervroegd binnen gelaten.
 • De leerkrachten zijn minimaal 15 minuten voor aanvang van de lessen op school aanwezig.
 • De leerkrachten zijn (in principe) minimaal 15 minuten na het einde van de lessen op school aanwezig.
 • Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, dan geeft u dit door aan de betreffende leerkracht. U bespreekt dan of het verstandig is om uw kind thuis te houden.
 • Wilt u een gesprek met een leerkracht, dan kan dit op afspraak na schooltijd.
 • Wanneer door het KNMI code rood wordt afgegeven, worden de kinderen naar huis gestuurd. Wilt u aan de school doorgeven waar uw kind naar toe kan wanneer u niet thuis bent.

Fruit eten/ traktaties

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben om 10:15 uur pauze. De kinderen hebben dan de tijd om even wat te drinken en te eten.
Op school hebben we de afspraak dat de kinderen voor dat moment een stuk fruit meekrijgen of een gezondere versie van koek. U kunt dan denken aan een ontbijtkoek of broodje. Fruit heeft bij ons de voorkeur.

Wanneer er iemand jarig is wordt er rond die tijd ook getrakteerd. Wilt u er bij de traktatie rekening mee houden dat de kinderen naar buiten gaan? Lolly's zijn dan bijvoorbeeld i.v.m. rennen niet geschikt. Onze voorkeur gaat uit naar een kleine en gezonde traktatie. Een aantal kinderen eet geen varkensvlees, wilt u daar rekening mee houden?

Schoolregels

Respect is voor ons het kernwoord als het gaat over hoe we met elkaar omgaan. Binnen een duidelijke structuur en veilige leeromgeving kunnen wij ons het beste ontwikkelen. De regels die wij op onze school hebben dragen hier aan bij.
De school heeft regels die voor de hele school gelden en regels die specifiek in de klas gelden. Leerlingen maken deze regels samen met de leerkrachten in de eerste weken van het schooljaar. Het eigen maken van deze regels staat deze eerste weken centraal. Hoe gaan we met elkaar om op school en wat vinden wij met zijn allen belangrijk op school en in de klas.
De regels/ afspraken die het hele jaar cyclisch centraal staan binnen de hele school zijn:

 • Groot of klein, iedereen mag zichzelf zijn;
 • Samen spelen, samen delen;
 • Ruzie maken geeft verdriet, help elkaar als je iets ziet;
 • Zeg ik stop, hou dan op;
 • In de klas en in de hal, zachtjes praten doen we overal;
 • Rennen doen we buiten, daar waar de vogeltjes fluiten;
 • Gaat de bel, dan stopt het spel.

Medicijnprotocol

Hier leest u over hoe het onderwijsteam omgaat met het toedienen van medicijen en het medisch handelen.

Schoolafspraken en beleid

Op de Gearhingscholen is er Veiligheidsbeleid. Dan gaat het met name over preventie- ,incidenten-, nazorg- en sanctiebeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld gedragsregels en protocollen rond pesten, kindermishandeling en sterfgevallen.

Klik hier voor het veiligheidsbeleid

Luizenprotocol

Na iedere vakantie zal er een luizencontrole plaatsvinden. In de nieuwsbrief of in een mail zal de exacte dag aan u bekend worden gemaakt. Houd dit alstublieft goed in de gaten. Om de controle goed uit te kunnen voeren is het namelijk van belang dat u die dag uw kinderen zonder gel en bijzondere vlechtwerken naar school stuurt of brengt.

Contactpersoon school: juf Trees Hettinga

Klik hier voor ons Luizenprotocol.

Respectprotocol

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Klik hier voor ons Respectprotocol.

 

Als SEO(Sociaal Emotionele Ontwikkeling) coördinator is Hilly Velde aangesteld voor OT7. Naast de opleiding tot leerkracht heeft ze ook de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan. Als specifieke cursus heeft ze de anti-pest coördinator cursus gedaan.

Indien er sprake is van pesten binnen OT 7 dient de SEO-coördinator daarvan op de hoogte te zijn gebracht. Ook wanneer er alleen sprake is van een pestincident. Het meldpunt pesten is het volgend mailadres: pestinterventie-ot7@gearhing.net