Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat.
De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar. Hiervoor wordt het Schema van aftreding gehanteerd.

Reglement MR

Leden Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
René Venema (Secretaris)
Erik ter Schure   

Personeelsgeleding:
Sietse Baarda (Voorzitter)
Klazien Hengst

 

Contact: mr.bynt@kykscholen.nl 

Notulen MR
De notulen van de MR kunnen worden opgevraagd via de voorzitter van de MR: sietse.baarda@kykscholen.nl 

 

OMR

Op onze scholen is een onderwijsteammedezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van de scholen van Onderwijsteam Noord plaatsnemen.

GMR

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van KyK vertegenwoordigt en die onze MR kan adviseren en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Er zitten op dit moment geen leerkrachten of ouders van It Bynt in de GMR. Meer informatie over de GMR van KyK is hier te vinden.