Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze school

Basisschool it Bynt is een openbare school met een samenwerkingskarakter. 

Onze school telt circa 120 leerlingen afkomstig uit Easterlittens, Hilaard, Leeuwarden, Spannum en Winsum. Daarmee zijn we niet alleen een school voor kinderen uit Winsum maar voor de hele regio, ook dat 'Bynt'!

Naast onze school zijn ook peuteropvang It Pikepôltsje en BSO Musniw in het gebouw gevestigd.