Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Team it Bynt

Juf Klazien, juf Trees, juf Hillie, meester Sietse, meester Simon,
juf Lisa, juf Janke, meester Gerard, juf Sietske, meester Kees,
juf Anneke, juf Tineke en meester Ewoud.

Klazien Hengst

Juf Klazien is leerkracht van groep 1/2 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Reeds vele jaren werkt juf Klazien in het onderwijs, het werken met kleuters blijft haar inspireren. Ze zijn open, eerlijk, fantasierijk en enthousiast.

Samen met juf Trees zit juf Klazien namens het team in de Identiteitscommissie. Tevens is juf Klazien coördinator BHV.

Lydia Gaastra

Juf Lydia vervangt juf Klazien gedurende haar afwezigheid.

Zij is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend de leerkracht van groep 1.

Janke Hiemstra

Juf Janke is leerkracht van groep 6/7a op maandag. Op dinsdag staat zij voor groep 1.

Naast haar lesgevende taken zit juf Janke in de Versiercommissie. Ook is zij kindercoach.

Nynke de Witte

Juf Nynke doet haar LIO (Leraar In Opleiding) bij ons op school, haar eindstage.

Op maandag, dinsdag en woensdag is zij de leerkracht van groep 2.

Trees Hettinga

Juf Trees is leerkracht van groep 2 op donderdag en vrijdagochtend.
Op maandag en woensdag coacht zij juf Nynke die haar eindstage doet en biedt tevens extra ondersteuning in de andere groepen.

Op school zijn is voor juf Trees nooit saai.
Het is iedere dag weer een uitdaging samen om in een fijne sfeer te werken, te leren en plezier te hebben.

Vanuit het team zit juf Trees in de Activiteitencommissie en is zij coördinator Hoofdluizen.

Hillie Ypma

Juf Hillie is leerkracht van groep 3/4 op maandag en dinsdag, waar ze dan samen met meester Sietse is. Op deze wijze ontstaan er mooie splitsmomenten voor extra ondersteuning.

Als vakcoördinator muziek brengt juf Hillie deze passie graag vol enthousiasme over op de kinderen. Dat leerlingen plezier beleven en dit durven te uiten in een veilige sfeer geeft haar veel voldoening.

Juf Hillie is aanjager van Stichting LeerKRACHT.

Sietse Baarda

Meester Sietse is leerkracht van groep 3/4 op maandag t/m vrijdag.

Samen met juf Klazien zit meester Sietse namens het team in de Medezeggenschapsraad.

Simon Batteram

Meester Simon is leerkracht van groep 5 op maandag t/m vrijdag.

Samen met juf Trees zit meester Simon in de Activiteitencommissie. Tevens maakt meester Simon deel uit van de Schoolpleincommissie en de Schoolkrantcommissie.

Gerard de Haan

Meester Gerard is leerkracht van groep 6/7a op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Naast zijn lesgevende taken is meester Gerard cultuurcoördinator bij ons op school.
Samen met meester Simon maakt meester Gerard deel uit van de Schoolpleincommissie.

Tineke Stellingwerff

Juf Tineke is leerkracht van groep 7b en 8 op maandag, dinsdag en woensdag.

Dat leerlingen met plezier naar school gaan en ze te motiveren om nieuwe dingen te leren, te onderzoeken en te ervaren ziet juf Tineke elke dag weer als een nieuwe uitdaging. Niets is zo mooi als een kind te zien lachen als het zijn doel heeft bereikt en daar trots op mag zijn.

Juf Tineke is respectcoördinator bij ons op school, tevens is zij coördinator Engels en is zij samen met meester Simon rekencoördinator.

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is leerkracht van groep 7b en 8 op donderdag en vrijdag.

Daarnaast is meester Ewoud locatiecoördinator van it Bynt en is daarmee het eerste aanspreekpunt van onze school.

Samen met meester Simon maakt meester Ewoud deel uit van de Schoolkrantredactie.

Anneke Boorsma

Juf Anneke verzorgt extra ondersteuning en leerlingbegeleiding bij ons op school.
Zij is er op maandag en donderdag.

Sietske Okkema

Juf Sietske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Daarnaast is juf Sietske taalcoördinator bij ons op school. Tevens begeleidt zij vanuit het Expertisecentrum leerlingen bij spelling.

Kees Zuidema

Meester Kees is vakleerkracht bewegingsonderwijs op vrijdag. Tevens geeft meester Kees de weerbaarheidstraining Rots & Water bij ons op school. 

Onderwijsteam Noord

Onze school maakt samen met 9 andere scholen deel uit van Onderwijsteam Noord (OT-Noord). De medewerkers van het Stipetiim OT-Noord verrichten veelal achter de schermen werkzaamheden voor onze school.

Arnold Oosterdijk
Directeur OT-Noord

Anna Marie Hiemstra
Personeel

Folkert Dijksma
Financiën/Huisvesting

Afke Faber
Administratie