Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Trees Hettinga

Juf Trees is leerkracht van groep 1/2 op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Op school zijn is voor juf Trees nooit saai.
Het is iedere dag weer een uitdaging samen om in een fijne sfeer te werken, te leren en plezier te hebben.

Vanuit het team zit juf Trees in de Activiteitencommissie en is zij coördinator Hoofdluizen.

Klazien Hengst

Juf Klazien is leerkracht van groep 1/2 op dinsdag. Op woensdag en donderdag staat zij voor groep 3.

Reeds vele jaren werkt juf Klazien in het onderwijs, het werken met kleuters blijft haar inspireren. Ze zijn open, eerlijk, fantasierijk en enthousiast.

Samen met juf Trees zit juf Klazien namens het team in de Identiteitscommissie. Tevens is juf Klazien coördinator BHV.

Louisa Terpstra

Juf Louisa is leerkracht van groep 3 op maandag, dinsdag en vrijdag.

Sietse Baarda

Meester Sietse is leerkracht van groep 4/5a op maandag t/m vrijdag.

Samen met juf Klazien zit meester Sietse namens het team in de Medezeggenschapsraad.

Hillie Ypma

Juf Hillie is leerkracht van groep 5b/6 op maandag en dinsdag.

Als vakcoördinator muziek brengt juf Hillie deze passie graag vol enthousiasme over op de kinderen. Dat leerlingen plezier beleven en dit durven te uiten in een veilige sfeer geeft haar veel voldoening.

Juf Hillie is aanjager van Stichting LeerKRACHT.

Anniek Wijkstra

Juf Anniek is leerkracht van groep 5b/6 op woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

Janke Hiemstra

Juf Janke is leerkracht van groep 7 op maandag. 

Naast haar lesgevende taken zit juf Janke in de Versiercommissie. Ook is zij kindercoach.

Gerard de Haan

Meester Gerard is leerkracht van groep 7 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Naast zijn lesgevende taken is meester Gerard cultuurcoördinator bij ons op school.
Tevens maakt meester Gerard deel uit van de Schoolpleincommissie.

Tineke Stellingwerff

Juf Tineke is leerkracht van groep 8 op maandag, dinsdag en woensdag.

Dat leerlingen met plezier naar school gaan en ze te motiveren om nieuwe dingen te leren, te onderzoeken en te ervaren ziet juf Tineke elke dag weer als een nieuwe uitdaging. Niets is zo mooi als een kind te zien lachen als het zijn doel heeft bereikt en daar trots op mag zijn.

Juf Tineke is respectcoördinator bij ons op school, tevens is zij coördinator Engels en is zij rekencoördinator.

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is leerkracht van 8 op donderdag en vrijdag.

Daarnaast is meester Ewoud locatiecoördinator van it Bynt en is daarmee het eerste aanspreekpunt van onze school.

Tevens maakt meester Ewoud deel uit van de Schoolkrantredactie.

Sietske Okkema

Juf Sietske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Daarnaast is juf Sietske taalcoördinator bij ons op school. Tevens begeleidt zij vanuit het Expertisecentrum leerlingen bij spelling.

Jan Tiede Bouma

Meester Jan Tiede verzorgt extra ondersteuning en leerlingbegeleiding bij ons op school.
Hij is er op maandag en donderdag.

Kees Zuidema

Meester Kees is vakleerkracht bewegingsonderwijs op vrijdag. Tevens geeft meester Kees de weerbaarheidstraining Rots & Water bij ons op school. 

Onderwijsteam Noord

Onze school maakt samen met 8 andere scholen deel uit van Onderwijsteam Noord (OT-Noord). De medewerkers van het Stipetiim OT-Noord verrichten veelal achter de schermen werkzaamheden voor onze school.

Bert Boers
Gedurende de afwezigheid van de onderwijsteamdirecteur, is Bert Boers tijdelijk aangesteld als interim directeur van it Bynt

Vacant
Directeur OT-Noord

Anna Marie Hiemstra
Personeel

Vacant
Financiën/Huisvesting

Afke Faber
Administratie