Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Activiteitencommissie

It Bynt heeft een activiteitencommissie. Het woord zegt het al; een commissie die activiteiten op school regelt.
In de activiteitencommissie (AC) zitten ouders en leerkrachten. Samen wordt bepaald welke activiteiten de AC regelt en welke de school zelf.
Kerst, laatste schooldag, organisatie oud papier en schoonmaakavonden, kamp en schoolreisjes zijn de belangrijkste activiteiten voor de AC.

De AC werkt nauw samen met de schoolpleincommissie. De schoolpleincommissie houdt zich bezig met het onderhoud en de aankleding van het schoolplein.

De AC bestaat uit:
Tsjeard Halbersma, voorzitter
Rianne Speerstra, secretaris,
Agnes de Lang, penningmeester

Bestuursleden:
Jenneck van der Wolf
Johannes Hindriks
Marije Dillema
Tycho van den Bemd
Hester Visser-Kooistra
Theunis Regeling


Vanuit het team is Trees Hettinga aanspreekpunt.

Oud papier

De meeste activiteiten die er worden georganiseerd worden betaald van de opbrengst van het oud papier. De AC deelt dan ook een ieder gezin één keer in het jaar in om mee oud papier te lopen. Immers alle kinderen profiteren ook van de opbrengst. Naast de activiteiten wordt onder andere ook het schoolschaatsen en de musical hiervan betaald. Kortom we kunnen niet zonder deze inkomsten en waarderen uw hulp daarom enorm bij het ophalen ervan.
Samen kunnen we zo de ouderbijdrage laag houden.

 

Vrijwillige Ouderbijdrage

Naast de gewone lessen en alles wat daarbij hoort, worden er in een schooljaar vele dingen extra georganiseerd. Te denken valt hierbij aan de Sinterklaas- en Kerstviering, sporttoernooien, de laatste schooldag enz. Het spreekt voor zich dat er voor de organisatie hiervan extra kosten moeten worden gemaakt. Daarom vraagt de activiteitencommissie van school altijd om een vrijwillige ouderbijdrage, waarmee dergelijke buitenschoolse activiteiten kunnen worden gefinancierd. De hoogte van de ouderbijdrage wordt op de jaarvergadering van de AC en MR vastgesteld. Deze bedraagt momenteel per kind die op school zit € 15,00.

Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. Betaling hiervan is geen voorwaarde voor toelating van uw kind op de school. Bovendien zal een kind bij het niet betalen van deze vrijwillige bijdrage door de ouders/verzorgers niet worden uitgesloten van deelname aan de georganiseerde activiteiten.

Zie ook het algemene deel van de schoolgids.

Tegemoetkoming schoolreisje en ouder bijdrage

Het is mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor de betaling van het schoolreisje en de ouderbijdrage. Bij de volgende instanties kunt u voor een dergelijke bijdrage terecht: www.samenvoorallekinderen.nl. Deze stichting kan helpen bij het financieren van binnen en buitenschoolse activiteiten. Deze site biedt meer informatie. U kunt zelf een aanvraag indienen.