Welkom bij OBS it Bynt

Over

OBS it Bynt

Hartelijk welkom op de website van OBS it Bynt! Via deze website hopen wij u te informeren over onze school.

Naast deze website houden wij u ook graag op de hoogte via Facebook en Twitter.

Meer informatie of kennismaken met onze school? Neem gerust contact met ons op.

In ons schoolgebouw zijn ook

Meer over 'It Bynt'

Groepen

Meer over 'Groepen'
school1

It Bynt

Locatiecoördinator:
Ewoud van der Weide
Adres:
Molepaed 21
8831 XJ Winsum
Meer over 'Contact'

Nuffic Internationaliseringsprijs

k nuffic

Hoeraaaaa!

Fan 'e middei is tidens de (digitale) útrikking bekend makke dat wy mei it projekt Greidhoeke goes onderwijs de 'Nuffic Internationaliseringsprijs' wûn ha!
Tige grutsk en prachtich nijs!! Wy sjogge noch hieltyd mei in protte wille werom op it bysûndere projekt, dêr't noch alle dagen in protte fan werom komt yn ús ûnderwiis op skoalle!
De 'Nuffic Internationaliseringsprijs' is foar skoallen dy't op ynnovative wize dwaande binne mei wrâldboargerskip as meartalich ûnderwiis.

Lees verder
  • 11 september 2020
Meer over 'Nieuws'