Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Peuteropvang It Pikepoltsje

In ons schoolgebouw is ook een peuteropvang: It Pikepôltsje. 


Peuteropvang It Pikepôltsje is een gecertificeerde en tweetalige peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar die Nederlands en Frysk aanbiedt.
De peuteropvang is geopend op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8:15 tot 11:45 uur.
Pedagogisch medewerkers van It Pikepôltsje zijn Gerda Strikwerda en Sharon Woudstra. Zij worden bijgestaan door de vaste vrijwilligers Zwaantje Lycklama en Brigitte Greidanus.

De kinderen kunnen aangemeld worden via Kids First COP groep, Afdeling planning en plaatsing. E-mail adres planningfriesland@kidsfirst.nl. De leidsters nemen vervolgens contact met de ouders op.


Op de peuteropvang mogen de peuters heel veel spelen en ontdekken. Zo is er een bouw/autohoek, een poppenhoek, kasten vol ontwikkelingsmateriaal en kan er bijna altijd met klei, zand en verf worden gespeeld. Als het weer het toelaat gaan we ook met de kinderen buiten spelen waar de kinderen kunnen rennen, klimmen en fietsen en in de zandbak kunnen spelen.
Er staat altijd een bepaald thema centraal, denk aan de seizoenen, feestdagen of andere onderwerpen die de kinderen aan spreken zoals 'dit ben ik', 'de winkel', 'dieren', 'ziek zijn' enzovoort.
Ook wordt er een knutselwerkje gemaakt passend bij het thema van dat moment. Evenals het zingen van liedjes en het voorlezen van verhaaltjes.

S Ochtend is er altijd rond 10:00 uur fruitpauze waarin de peuters hun meegebrachte fruit en drinken kunnen nuttigen.
Natuurlijk word er feest gevierd als er een peuter jarig is en krijgt hij/zij een peuterdiploma mee als aandenken als hij/zij de peuterschool verlaat.

Middels een volgsysteem wordt de ontwikkeling van de peuters in de gaten gehouden. Met de ouders wordt dit in de 10 minuten gesprekken besproken. Mochten er ontwikkelingsachterstanden zijn dan wordt dit besproken met de ouders en samen met hen bekeken wat de volgende stappen kunnen/moeten zijn.
Voor kinderen die extra zorg nodig hebben kunnen wij een VVE (Vroegtijdige Voorschoolse Educatie) programma aanbieden. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de leidsters en/of het consultatiebureau.

De peuteropvang is een goede, leuke en leerzame voorbereiding op de basisschool.

 

Meer informatie, contact of aanmelden?
Website: https://www.kidsfirst.nl/locaties/it-pikepoltsje-peuteropvang-winsum/ 

Tel: 06-30044136