Contact

Aanvraag bijzonder verlof formulier

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Wij gebruiken voor de beoordeling het Handboek Leerplicht. Hiervoor kunt u dit aanvraagformulier verlof gebruiken.
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend.

Zie ook: Leerplicht en verlof

Klik op: "meer over"Aanvraag....

Meer over 'Aanvraag bijzonder verlof formulier'

It Bynt

school1
Locatiecoördinator:
Ewoud van der Weide
Adres:
Molepaed 21
8831 XJ Winsum

Directie & adressen

MiddenruimteBynt

Directie:
Arnold Oosterdijk en Feikje Toering - van der Weide vormen de directie van Onderwijsteam Noord, waar ook onze school deel van uit maakt.
Zij zijn te bereiken via arnold.oosterdijk@gearhing.net of via feikje.toering@gearhing.net

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt...

Meer over 'Directie & adressen'

Peuteropvang It Pikepoltsje

Tomke

In ons schoolgebouw is ook een peuteropvang: It Pikepôltsje. 


Peuteropvang It Pikepôltsje is een gecertificeerde en tweetalige peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar die Nederlands en Frysk aanbiedt.
De peuteropvang is geopend op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8:15...

Meer over 'Peuteropvang It Pikepoltsje'

BSO Musniw: voor- en naschoolse opvang

BSO Musniw

Sinds oktober 2019 is BSO Musniw gevestigd in het speellokaal van basisschool It Bynt in Winsum. BSO Musniw biedt voorschoolse en naschoolse opvang aan kinderen van 4-12 jaar.

Er wordt opvang geboden in een warme omgeving met vaste gediplomeerde leid(st)ers. Er is educatief spelmateriaal...

Meer over 'BSO Musniw: voor- en naschoolse opvang'

Aanmelden van uw kind

Werkenmiddenruimte formaat169

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met Ewoud van der Weide, hij is de locatiecoördinator van onze school.

Hij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'