Contact

Aanvraag bijzonder verlof formulier

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Wij gebruiken voor de beoordeling het Handboek Leerplicht. Hiervoor kunt u dit aanvraagformulier verlof gebruiken.
U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend.

Zie ook: Leerplicht en verlof

Klik op: "meer over"Aanvraag....

Meer over 'Aanvraag bijzonder verlof formulier'

OBS it Bynt

school1
Locatiecoördinator:
Bernarda Wijnia
Adres:
Molepaed 21
8831 XJ Winsum

Directie & adressen

MiddenruimteBynt

Directie:
Feikje Toering is de directeur van Onderwijsteam 7, waar ook onze school deel van uit maakt. Zij is te bereiken via feikje.toering@gearhing.net 

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met juf Bernarda Wijnja. Zij is locatiecoördinator van onze...

Meer over 'Directie & adressen'

School- en gymtijden

Entree formaat2

Schooltijden

Maandag t/m donderdag: 08:30 - 14:15 uur (alle groepen)

Vrijdag: 08:30-12:15 (Groep 1 t/m 4)
Vrijdag 08:30-14:15 (Groep 5 t/m 8)

 

 

 

Meer over 'School- en gymtijden'

Peuterschool It Pikepoltsje

Tomke

 

 

 

In ons schoolgebouw is ook een peuteropvang. It Pikepoltsje. 

U kunt u aanmelden op de website: www.kidsfirst.nl

of contact opnemen: 06 30044136

Hier leest u informatie over onze peuteropvang.

Meer over 'Peuterschool It Pikepoltsje'