Contact

Digitaal verlof aanvragen

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Hier kunt u dit digitale aanvraagformulier verlof voor gebruiken.


Op de websitepagina Verlofaanvraag & Leerplicht vindt u informatie over verlofaanvraag in verband met vakantie en verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden.


U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons of uw aanvraag kan worden toegekend.

Meer over 'Digitaal verlof aanvragen'

it Bynt

school1
Directeur:
Arnold Oosterdijk
Locatiecoördinator:
Ewoud van der Weide
Adres:
Molepaed 21
8831 XJ Winsum

Directie & adressen

MiddenruimteBynt

Directeur:
Arnold Oosterdijk is directeur van onderwijsteam Noord, waar ook onze school deel van uit maakt.
Hij is te bereiken via arnold.oosterdijk@gearhing.net

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met Ewoud van der Weide. Hij is locatiecoördinator van...

Meer over 'Directie & adressen'

Peuteropvang It Pikepoltsje

Tomke

In ons schoolgebouw is ook een peuteropvang: It Pikepôltsje. 


Peuteropvang It Pikepôltsje is een gecertificeerde en tweetalige peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar die Nederlands en Frysk aanbiedt.
De peuteropvang is geopend op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8:15...

Meer over 'Peuteropvang It Pikepoltsje'

BSO Musniw: voor- en naschoolse opvang

BSO Musniw

Sinds oktober 2019 is BSO Musniw gevestigd in het speellokaal van basisschool It Bynt in Winsum. BSO Musniw biedt voorschoolse en naschoolse opvang aan kinderen van 4-12 jaar.

Er wordt opvang geboden in een warme omgeving met vaste gediplomeerde leid(st)ers. Er is educatief spelmateriaal...

Meer over 'BSO Musniw: voor- en naschoolse opvang'

Aanmelden van uw kind

Werkenmiddenruimte formaat169

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met Ewoud van der Weide, hij is de locatiecoördinator van onze school.

Hij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'