Tussenschoolse Opvang (TSO)

TSO formaat169

Per ingang van het schooljaar 2016 - 2017 is de aanbieder van TSO Kids First Kinderopvang.

Voor vragen over uw strippenkaart of een abonnement kunt mailen met planning@kidsfirst.nl

Wanneer u uw kind incidenteel wilt af- of aanmelden voor de TSO, dan verzoeken wij u dat door te geven via het bij u bekende e-mailadres of die van desbetreffende TSO-locatie tsowinsum@gmail.com.