Team van It Bynt

TeamfotoBynt22 23 3

Team it Bynt: Juf Klazien, juf Trees, juf Hillie, meester Sietse, meester Simon,
juf Lisa, juf Janke, meester Gerard, juf Sietske, meester Kees,
juf Anneke, juf Tineke en meester Ewoud.

Klazien Website

Klazien Hengst

Juf Klazien is leerkracht van groep 1/2 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Reeds vele jaren werkt juf Klazien in het onderwijs, het werken met kleuters blijft haar inspireren. Ze zijn open, eerlijk, fantasierijk en enthousiast.

Samen met juf Trees zit juf Klazien namens het team in de Identiteitscommissie. Tevens is juf Klazien coördinator BHV.

Trees Website

Trees Hettinga

Juf Trees is leerkracht van groep 1/2 op maandag. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Trees voor groep 3.

Op school zijn is voor juf Trees nooit saai.
Het is iedere dag weer een uitdaging samen om in een fijne sfeer te werken, te leren en plezier te hebben.

Vanuit het team zit juf Trees in de Activiteitencommissie en is zij coördinator Hoofdluizen.

Hillie Website

Hillie Ypma

Juf Hillie is leerkracht van groep 3 op maandag en dinsdag.

Als vakcoördinator muziek brengt juf Hillie deze passie graag vol enthousiasme over op de kinderen. Dat leerlingen plezier beleven en dit durven te uiten in een veilige sfeer geeft haar veel voldoening.

Juf Hillie is aanjager van Stichting LeerKRACHT.

Sietse Website

Sietse Baarda

Meester Sietse is leerkracht van groep 4 op maandag t/m vrijdag.

Samen met juf Klazien zit meester Sietse namens het team in de Medezeggenschapsraad.

Simon Website

Simon Batteram

Meester Simon is leerkracht van groep 5 op maandag t/m vrijdag.

Samen met juf Trees zit meester Simon in de Activiteitencommissie. Tevens maakt meester Simon deel uit van de Schoolpleincommissie en de Schoolkrantcommissie.

Janke Website

Janke Hiemstra

Juf Janke is leerkracht van groep 6/7a op maandag.

Naast haar lesgevende taken zit juf Janke in de Versiercommissie. Ook is zij kindercoach.

 

 

Lisa Website

Lisa Perridon

Juf Lisa doet haar LIO (Leraar In Opleiding) bij ons op school, haar eindstage. 

Op maandag, dinsdag en woensdag geeft zij t/m de kerstvakantie les in groep 6/7a.

Gerard Website

Gerard de Haan

Meester Gerard is leerkracht van groep 6/7a op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Naast zijn lesgevende taken is meester Gerard cultuurcoördinator bij ons op school.
Samen met meester Simon maakt meester Gerard deel uit van de Schoolpleincommissie.

Tineke Website

Tineke Stellingwerff

Juf Tineke is leerkracht van groep 7b en 8 op maandag, dinsdag en woensdag.

Dat leerlingen met plezier naar school gaan en ze te motiveren om nieuwe dingen te leren, te onderzoeken en te ervaren ziet juf Tineke elke dag weer als een nieuwe uitdaging. Niets is zo mooi als een kind te zien lachen als het zijn doel heeft bereikt en daar trots op mag zijn.

Juf Tineke is respectcoördinator bij ons op school, tevens is zij coördinator Engels en is zij samen met meester Simon rekencoördinator.

Ewoud Website

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is leerkracht van groep 7b en 8 op donderdag en vrijdag.

Daarnaast is meester Ewoud locatiecoördinator van it Bynt en is daarmee het eerste aanspreekpunt van onze school.

Samen met meester Simon maakt meester Ewoud deel uit van de Schoolkrantredactie.

Anneke Website

Anneke Boorsma

Juf Anneke verzorgt extra ondersteuning en leerlingbegeleiding bij ons op school.
Zij is er op maandag en donderdag.

Sietske Website

Sietske Okkema

Juf Sietske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Daarnaast is juf Sietske taalcoördinator bij ons op school. Tevens begeleidt zij vanuit het Expertisecentrum leerlingen bij spelling.

Kees Website

Kees Zuidema

Meester Kees is vakleerkracht bewegingsonderwijs op vrijdag. Tevens geeft meester Kees de weerbaarheidstraining Rots & Water bij ons op school. 

 

Logo stempel oranje ot noord

Onderwijsteam Noord

Onze school maakt samen met 9 andere scholen deel uit van Onderwijsteam Noord (OT-Noord). De medewerkers van het Stipetiim OT-Noord verrichten veelal achter de schermen werkzaamheden voor onze school.

Arnold Oosterdijk
Directeur OT-Noord

Anna Marie Hiemstra
Personeel

Folkert Dijksma
Financiën/Huisvesting

Afke Faber
Administratie