Team van It Bynt

Teamfoto21 22

Team it Bynt: Juf Klazien, juf Trees, juf Hillie, meester Sietse, juf Anneke,
meester Simon, juf Janke, meester Gerard, meester Kees, juf Sietske,
juf Tineke en meester Ewoud.

image00020 2

Klazien Hengst

Juf Klazien is leerkracht van groep 1 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Reeds vele jaren werkt juf Klazien in het onderwijs, het werken met kleuters blijft haar inspireren. Ze zijn open, eerlijk, fantasierijk en enthousiast.

Samen met juf Trees zit juf Klazien namens het team in de Identiteitscommissie. Tevens is juf Klazien coördinator BHV.

image00014 2

Trees Hettinga

Juf Trees is leerkracht van groep 1 op maandag, op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Trees voor groep 2.

Op school zijn is voor juf Trees nooit saai.
Het is iedere dag weer een uitdaging samen om in een fijne sfeer te werken, te leren en plezier te hebben.

Vanuit het team zit juf Trees in de Activiteitencommissie en is zij coördinator Hoofdluizen.

image00033 2

Hillie Ypma

Juf Hillie is leerkracht van groep 2 op maandag en dinsdag.

Als vakcoördinator muziek brengt juf Hillie deze passie graag vol enthousiasme over op de kinderen. Dat leerlingen plezier beleven en dit durven te uiten in een veilige sfeer geeft haar veel voldoening.

Juf Hillie is aanjager van Stichting LeerKRACHT.

image00022 2

Sietse Baarda

Meester Sietse is leerkracht van groep 3/4 op woensdag, donderdag en vrijdag.
Op maandag staat meester Sietse voor groep 6.

Elke dinsdag verzorgt meester Sietse extra ondersteuning met leerlingbegeleiding.

image00018 2

Simon Batteram

Meester Simon is leerkracht van groep 3/4 op maandag en dinsdag.
Op woensdag, donderdag en vrijdag staat meester Simon voor groep 5.

image00011 2

Janke Hiemstra

Juf Janke is leerkracht van groep 5 op maandag en dinsdag.

Naast haar lesgevende taken zit juf Janke in de Versiercommissie. Ook is zij kindercoach.

 

 

image00025 2

Gerard de Haan

Meester Gerard is leerkracht van groep 6 op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Naast zijn lesgevende taken is meester Gerard cultuurcoördinator bij ons op school.

image00030 2

Tineke Stellingwerff

Juf Tineke is leerkracht van groep 7 en 8 op maandag, dinsdag en woensdag.

Dat leerlingen met plezier naar school gaan en ze te motiveren om nieuwe dingen te leren, te onderzoeken en te ervaren ziet juf Tineke elke dag weer als een nieuwe uitdaging. Niets is zo mooi als een kind te zien lachen als het zijn doel heeft bereikt en daar trots op mag zijn.

Samen met juf Klazien zit juf Tineke namens het team in de Medezeggenschapsraad.

image00004 8

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is leerkracht van groep 7 en 8 op donderdag en vrijdag.

Daarnaast is meester Ewoud locatiecoördinator van it Bynt en is daarmee het eerste aanspreekpunt van onze school.

Samen met meester Kees zit meester Ewoud namens het team in de Schoolpleincommissie, tevens zit hij in de Schoolkrantredactie.

image00001 2

Kees Zuidema

Meester Kees is vakleerkracht bewegingsonderwijs op vrijdag. Tevens geeft meester Kees de weerbaarheidstraining Rots & Water bij ons op school. 

Samen met meester Ewoud zit meester Kees namens het team in de Schoolpleincommissie.

image00009 2

Sietske Okkema

Juf Sietske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

IMG 1983 2750 3

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie (foto) is coördinator Onderwijsteam Noord. Zij verzorgt de administratie op onze school en is met name verantwoordelijk voor personeelsbeheer.

Thijs van der Veen is als manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor gebouwenbeheer en formatie. Voor financiën is dat Folkert Dijksma.

AO

Arnold Oosterdijk

Arnold is directeur van onderwijsteam Noord. Hij is eindverantwoordelijke voor de 11 scholen die onder ons onderwijsteam vallen. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Hij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid.

arnold.oosterdijk@gearhing.net