Team van it Bynt

IMG 5904 2

Van links naar rechts: meester Ewoud, juf Tineke, juf Marja, juf Klazien, juf Trees, meester Alex, juf Klaasje, juf Bernarda en meester Kees

IMG 5920 169

Klazien Hengst

Juf Klazien is leerkracht van groep 1 en 2 op maandag en dinsdag.

IMG 5925 169

Klaasje de Jong

Juf Klaasje is leerkracht van groep 1 en 2 op woensdag, donderdag en vrijdag.

IMG 5912 169

Bernarda Wijnia

Juf Bernarda is leerkracht van groep 3 op maandag en dinsdag.

Daarnaast is zij als locatiecoördinator van onze school aanwezig op woensdag.

IMG 5935 169

Trees Hettinga

Juf Trees is leerkracht van groep 3 op woensdag, donderdag en vrijdag.

IMG 5932 169

Marja van der Wal

Juf Marja is leerkracht van groep 4 en 5a op maandag, dinsdag en woensdag.

IMG 5917 169

Hillie Ypma

Juf Hillie is leerkracht van groep 4 en 5a op donderdag en vrijdag.

IMG 5936 170

Alex van der Werf

Meester Alex is leerkracht van groep 5b en 6 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

IMG 5927 170

Kees Zuidema

Meester Kees is leerkracht van groep 5b en 6 op vrijdag.

Daarnaast begeleidt meester Kees op dinsdag groepjes leerlingen en is hij vakleerkracht bewegingsonderwijs.

IMG 5913 169

Tineke Stellingwerff

Juf Tineke is leerkracht van groep 7 en 8 op maandag, dinsdag en woensdag.

IMG 59431 169

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is leerkracht van groep 7 en 8 op donderdag en vrijdag.

IMG 6133 169

Agatha Flier

Juf Agatha is onderwijsassistent op it Bynt. Zij begeleidt leerlingen op maandag, woensdag en donderdag.

IMG 5942 170

Sietske Okkema

Juf Sietske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Anna Marie formaat11

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie is Coördinator Onderwijsteam 7. Zij verzorgt de administratie en is o.a. verantwoordelijk voor de financiën van het onderwijsteam (begroting, exploitatie en investering). Ook de coördinatie van alle zaken rondom beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen hoort bij de taken, evenals ARBO-zaken.

Feikje website1

Feikje Toering

Feikje is directeur van het onderwijsteam en eindverantwoordelijk voor alle 4 scholen. Ze legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Zij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid. Haar taak is het behouden van de kwaliteit op de scholen.

feikje.toering@gearhing.net