Team van It Bynt

Team Januari2021

Team it Bynt: Juf Klazien, juf Trees, juf Marja, juf Minoesch,
juf Hillie, meester Gerard, juf Janke, meester Kees,
juf Sietske, juf Tineke en meester Ewoud.

IMG 8671 2 800

Klazien Hengst

Juf Klazien is leerkracht van groep 1 en 2 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Reeds vele jaren werkt juf Klazien in het onderwijs, het werken met kleuters blijft haar inspireren. Ze zijn open, eerlijk, fantasierijk en enthousiast.

Samen met juf Marja zit juf Klazien namens het team in de Identiteitscommissie. Tevens is juf Klazien coördinator BHV.

IMG 8655 2 800

Trees Hettinga

Juf Trees is leerkracht van groep 2/3 op maandag, dinsdag en woensdag. 
Op vrijdagochtend staat juf Trees voor groep 1 en 2.

Op school zijn is voor juf Trees nooit saai.
Het is iedere dag weer een uitdaging samen om in een fijne sfeer te werken, te leren en plezier te hebben.

Vanuit het team zit juf Trees in de Activiteitencommissie en is zij coördinator Hoofdluizen.

Sietse

Sietse Baarda

Meester Sietse is leerkracht van groep 2/3 op donderdag en vrijdag.
Op maandag en dinsdag staat meester Sietse voor groep 5/6. 

IMG 8660 2 800

Minoesch Veenstra

Juf Minoesch is onderwijsassistent bij ons op school op maandag en woensdag.

Zij biedt extra ondersteuning in voornamelijk groep 3 t/m 6. 

 

IMG 8670 2 800

Janke Hiemstra

Juf Janke is leerkracht van groep 4 op woensdag en donderdag.

Naast haar lesgevende taken zit juf Janke in de Versiercommissie. Ook is zij kindcoach.

IMG 8654 2 800

Hillie Ypma

Juf Hillie is leerkracht van groep 4 op maandag, dinsdag en vrijdag.

Als vakcoördinator muziek brengt juf Hillie deze passie graag vol enthousiasme over op de kinderen. Dat leerlingen plezier beleven en dit durven te uiten in een veilige sfeer geeft haar veel voldoening.

Juf Hillie is aanjager van Stichting LeerKRACHT.

IMG 8663 2 800

Gerard de Haan

Meester Gerard is leerkracht van groep 5/6 op woensdag, donderdag en vrijdag.

 

IMG 8677 2 800

Tineke Stellingwerff

Juf Tineke is leerkracht van groep 7 en 8 op maandag, dinsdag en woensdag.

Dat leerlingen met plezier naar school gaan en ze te motiveren om nieuwe dingen te leren, te onderzoeken en te ervaren ziet juf Tineke elke dag weer als een nieuwe uitdaging. Niets is zo mooi als een kind te zien lachen als het zijn doel heeft bereikt en daar trots op mag zijn.

Samen met juf Klazien zit juf Tineke namens het team in de Medezeggenschapsraad.

 

IMG 8681 2 801

Ewoud van der Weide

Meester Ewoud is leerkracht van groep 7 en 8 op donderdag en vrijdag.

Daarnaast is meester Ewoud locatiecoördinator van it Bynt.

Samen met meester Kees zit meester Ewoud namens het team in de Schoolpleincommissie, tevens zit hij in de Schoolkrantredactie.

IMG 8648 2 800

Kees Zuidema

Meester Kees is vakleerkracht bewegingsonderwijs op dinsdag- en vrijdagmiddag. Tevens geeft meester Kees de weerbaarheidstraining Rots & Water bij ons op school. 

Daarnaast begeleidt meester Kees op dinsdag- en vrijdagochtend groepjes leerlingen.

Samen met meester Ewoud zit meester Kees namens het team in de Schoolpleincommissie.

IMG 5942 Sietske55

Sietske Okkema

Juf Sietske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

IMG 1983 2750 3

Anna Marie Hiemstra

Anna Marie (foto) is coördinator Onderwijsteam Noord. Zij verzorgt de administratie op onze school en is met name verantwoordelijk voor personeelsbeheer.

Thijs van der Veen is als manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor gebouwenbeheer en formatie. Voor financiën is dat Ria Jongstra.

AO

Arnold Oosterdijk

Arnold is directeur van onderwijsteam Noord. Hij is eindverantwoordelijke voor de 11 scholen die onder ons onderwijsteam vallen. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Hij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid.

arnold.oosterdijk@gearhing.net