Praktische info

Greidhoeke goes onderwijs

Friese Onderwijsprijs voor Greidhoeke goes Onderwijs!

Vrijdag 25 januari 2019 was de uitreiking van de Friese Onderwijsprijs. Wij mochten zowel de publieksprijs als de Friese Onderwijsprijs in ontvangst nemen!

Lees >hier< het juryrapport.
Meer informatie over ons project is hieronder te vinden.

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Team van It Bynt

TeamfotoBynt22 23 3

Team it Bynt: Juf Klazien, juf Trees, juf Hillie, meester Sietse, meester Simon,
juf Lisa, juf Janke, meester Gerard, juf Sietske, meester Kees,
juf Anneke, juf Tineke en meester Ewoud.

Meer over 'Team van It Bynt'

School- en gymtijden

Entree formaat2

Schooltijden

Maandag t/m donderdag: 08:30 - 14:15 uur (alle groepen)

Vrijdag: 08:30-12:15 (Groep 1 t/m 4)
Vrijdag 08:30-14:15 (Groep 5 t/m 8)

 

 

 

Meer over 'School- en gymtijden'

Activiteitenkalender 2022-2023

Kalender22 23

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een activiteitenkalender. Hierin staat alle informatie over onze school. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren.

Klik hier om deze activiteitenkalender als pdf-bestand te...

Meer over 'Activiteitenkalender 2022-2023'

Vakantierooster

Zwemmen formaat169

De kinderen zijn tijdens de schoolvakantie vrij.
Daarnaast hebben we als school jaarlijks enkele margedagen, die worden ingezet als studiedagen voor het team. Kinderen zijn tijdens margedagen vrij. Deze dagen zijn zoveel mogelijk aan de vakanties of weekenden gekoppeld, zodat dit zoveel mogelijk...

Meer over 'Vakantierooster'

Schoolafspraken en beleid

Himmeldei formaat169

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam Noord

OTnoordStapsteenBreed2

Onderwijsteam Noord

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing met onderwijsteams. De 23 scholen zijn geclusterd in vijf onderwijsteams. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor...

Meer over 'Onderwijsteam Noord'

Uw kind af- of ziekmelden

Portretten formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0517-341441. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Aanmelden van uw kind

Werkenmiddenruimte formaat169

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met Ewoud van der Weide, hij is de locatiecoördinator van onze school.

Hij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'