Praktische info

Greidhoeke goes onderwijs

Friese Onderwijsprijs voor Greidhoeke goes Onderwijs!

Vrijdag 25 januari 2019 was de uitreiking van de Friese Onderwijsprijs. Wij mochten zowel de publieksprijs als de Friese Onderwijsprijs in ontvangst nemen!

Lees >hier< het juryrapport.
Meer informatie over ons project is hieronder te vinden.

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Team van it Bynt

Image 6 5

Van links naar rechts achter: meester Ewoud, juf Bernarda, juf Trees, juf Hillie, meester Kees, juf Tineke, juf Anneke, juf Klazien en voor: juf Rianne en juf Marja.

Meer over 'Team van it Bynt'

School- en gymtijden

Entree formaat2

Schooltijden

Maandag t/m donderdag: 08:30 - 14:15 uur (alle groepen)

Vrijdag: 08:30-12:15 (Groep 1 t/m 4)
Vrijdag 08:30-14:15 (Groep 5 t/m 8)

 

 

 

Meer over 'School- en gymtijden'

Activiteitenkalender 2019-2020

KalenderBynt19 20

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een activiteitenkalender. Hierin staat alle informatie over onze school. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren.

Klik hier om deze activiteitenkalender als pdf-bestand te...

Meer over 'Activiteitenkalender 2019-2020'

Vakantierooster

Zwemmen formaat169

Vakanties en Margedagen


Margedag:
19 maart 2020

Paasvakantie:
10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie:
27 april t/m 5 mei 2020

Hemelvaartsdag:
21 mei t/m 22 mei 2020

Pinkstervakantie:
29 mei t/m 2 juni 2020

Dorpsfeest:
26 juni 2020

Zomervakantie:
3 juli t/m 16 augustus 2020

Meer over 'Vakantierooster'

Schoolafspraken en beleid

Himmeldei formaat169

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam Noord

OTnoordStapsteenBreed2

Onderwijsteam Noord

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing met onderwijsteams. De 24 scholen zijn geclusterd in vijf onderwijsteams. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor...

Meer over 'Onderwijsteam Noord'

Uw kind ziekmelden

Portretten formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0517-341441. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind ziekmelden'

Aanmelden van uw kind

Werkenmiddenruimte formaat169

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met Ewoud van der Weide, hij is de locatiecoördinator van onze school.

Hij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'