Praktische info

Greidhoeke goes onderwijs

Greidhoeke goes ‘vernieuwend’ onderwijs

Hoe de grutto het weer gezellig gaat vinden in de Greidhoeke

Vier kleine plattelandsscholen slaan de handen ineen en maken zich hard voor een vernieuwde onderwijsvorm. Met een groots project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in...

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Team van it Bynt

Image 6 5

Van links naar rechts achter: meester Ewoud, juf Bernarda, juf Trees, juf Hillie, meester Kees, juf Tineke, juf Anneke, juf Klazien en voor: juf Rianne en juf Marja.

Meer over 'Team van it Bynt'

School- en gymtijden

Entree formaat2

Schooltijden

Maandag t/m donderdag: 08:30 - 14:15 uur (alle groepen)

Vrijdag: 08:30-12:15 (Groep 1 t/m 4)
Vrijdag 08:30-14:15 (Groep 5 t/m 8)

 

 

 

Meer over 'School- en gymtijden'

Activiteitenkalender 2019-2020

KalenderBynt19 20

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een activiteitenkalender. Hierin staat alle informatie over onze school. Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren.

Klik hier om deze activiteitenkalender als pdf-bestand te...

Meer over 'Activiteitenkalender 2019-2020'

Vakantierooster

Zwemmen formaat169

Vakanties en Margedagen


Margedag:
6 november 2019

Kerstvakantie:
21 december 2019 t/m 06 januari 2020

Margedag:
31 januari 2020

Voorjaarsvakantie:
15 februari t/m 23 februari 2020

Margedag:
19 maart 2020

Paasvakantie:
10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie:
27 april t/m 5 mei 2020

Hemelvaartsdag:
21 mei t/m 22...

Meer over 'Vakantierooster'

Schoolafspraken en beleid

Himmeldei formaat169

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Tussenschoolse Opvang (TSO)

TSO formaat169

Per ingang van het schooljaar 2016 - 2017 is de aanbieder van TSO Kids First Kinderopvang.

Voor vragen over uw strippenkaart of een abonnement kunt mailen met planning@kidsfirst.nl

Wanneer u uw kind incidenteel wilt af- of aanmelden voor de TSO, dan verzoeken wij u dat door te geven via het bij u...

Meer over 'Tussenschoolse Opvang (TSO)'

Onderwijsteam 7

Gearhing OT7 beeldmerk 1605 ex kub

Onderwijsteam 7

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 27 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de...

Meer over 'Onderwijsteam 7'

Uw kind ziekmelden

Portretten formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0517-341441. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind ziekmelden'

Aanmelden van uw kind

Werkenmiddenruimte formaat169

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Bernarda Wijnja, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'