Onze missie & visie

Samenwerken formaat169

Zélf doen en sámen net iets verder!
Onze school haalt het maximale uit ieder kind, uit iedere leerkracht. De vragen die we onszelf en elkaar stellen, zorgen ervoor dat onze school een creatieve en onderzoekende leeromgeving kent, in beweging en boeiend. Zélf doen en sámen net iets verder!

Het profiel van It Bynt is gebaseerd op 4 pijlers:

1) Een open en sociale school
2) Samenwerken aan zelfstandigheid
3) Ontwikkel je talent
4) Laat zien wat je kunt!

Kernpunten die voor ons belangrijk zijn:

Blinddoek formaat169

Vertrouwen
De wil om autonoom te leven zit ingebakken: de wil om "het zelf te doen" en de ruimte om in vertrouwen een verantwoordelijkheid mee te krijgen, geeft ons werkplezier. Wij gaan er daarbij van uit dat kinderen en team van de dingen die we goed kunnen groeien en leren van de dingen die niet zo goed gaan. Dat vertrouwen willen wij elkaar geven. Daarvoor is het nodig dat we duidelijk zijn in onze verwachtingen. Wat zijn de doelen en resultaten waar we naar toe werken. En hebben we onderweg genoeg zelfvertrouwen, vanuit een reëel zelfbeeld, om die doelen en resultaten samen te halen. We moedigen elkaar daarin aan. Een open houding en de wil om te leren passen daar bij.

Onderzoek formaat169

Bezieling, vreugde
Wij staan voor een school waar kind, ouder en leerkracht graag naar toe gaan en met energie aan het werk kunnen. Vanuit een professionele inzet nét een stapje meer doen voor jezelf en voor elkaar, met aandacht voor persoonlijke grenzen. Nét iets verder gaan en uitgedaagd worden. De leeromgeving die we inrichten laat zien dat we vernieuwen, onderzoeken, experimenteren en innoveren. We oriënteren ons breed en we gaan er voor!

Missie: Samen nét iets verder!

Schooltuin formaat2

Respect
Kernwoord respect is leidend in de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan een leefbare en rechtvaardige samenleving met ruimte voor eigenheid en cultuur. Hoe sterker daarbij de verhouding leerkracht-kind-ouder is ontwikkeld, hoe sterker ook de ontwikkelingskansen.
Een goede relatie is dan een uitgangspunt bij onze gesprekken met elkaar (collegiale consultatie), met ouders en met kinderen. Dat begint met vriendelijkheid en positief voorbeeldgedrag. We benaderen elkaar vanuit die vriendelijkheid en waarderen de inbreng van elkaar, van ouders en van kinderen. We zijn ons ervan bewust dat de woorden en houding die we daarbij kiezen, moeten helpen om elkaar te vinden.

Eenwieler formaat2

Creatief denken en groei
De school, het team, de kinderen zijn samen een lerende organisatie. Dat heeft betekenis. Het maximale uit elkaar halen. De groeimogelijkheden benutten.
In de interactie stimuleren we elkaar tot creatief denken en brengen we elkaar op een hoger niveau. Het kiezen van coöperatieve werkvormen helpt ons daarbij. We stimuleren zelfvertrouwen door het hebben van een eigen inbreng.
Groei gaat over brede ontwikkeling. Er is ruimte voor het experiment en innovatie, een onderzoekende cultuur. We geven onze leerlingen graag de ruimte om te ontdekken en te ontwikkelen wat zij goed kunnen. Resultaat gericht, maar wel door een rijke oriëntatie en
verschillende leerstijlen, léren leren. Ook onze leerkrachten krijgen ruimte om te onderzoeken en te ontwikkelen. Dat gaat verder dan beperkt met een methode. Durf los te laten en werk met leerlijnen. Vertrouw op het resultaat. We zijn tenslotte niet op school om te doen wat we kunnen. School is er om te leren.