Rapport

Rapport

Rapport

Op It Bynt werken we met een kindgericht rapport. In het rapport kunnen leerlingen samen met hun ouders lezen hoe zij zich hebben ontwikkeld en wat ze hebben geleerd op school. Ook is er ruimte voor eigen werk en foto's.
In het rapport zijn groepsdoelen beschreven: vaardigheden die de leerlingen in de desbetreffende groep zouden moeten beheersen. De leerkracht geeft per doel aan in hoeverre dit het geval is.

Klik >hier< om naar het Ouderportaal te gaan.