Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

Klik >hier< om de schoolgids te openen van Onderwijsteam Noord, waar ook onze school onderdeel van uitmaakt.


Aan de schoolgids 2021-2022 wordt op dit moment nog gewerkt.