Ouders

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief formaat2

Nieuwsbrieven 2019-2020

Twee maal per maand verschijnt er een nieuwsbrief om ouders/verzorgers van it Bynt op de hoogte te stellen. De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd, daarnaast zullen deze ook via deze website zijn te raadplegen. Hieronder vindt u de meest recente nieuwsbrieven.

 

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Fotoalbum

Bekijk alle foto's van de Kerstviering Scrooge via >deze< link!

Meer over 'Fotoalbum'

Schoolgids 2019-2020

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

Download hier de schoolgids.

Meer over 'Schoolgids 2019-2020'

Kleuterboekje

Kleuterboekje

In ons kleuterboekje staat praktische informatie over hoe wij werken in groep 1 en 2.

Speciaal bedoeld voor nieuwe en belangstellende ouders van en in onze school.

Meer over 'Kleuterboekje'

Tevredenheidspeiling

afbeelding

In het voorjaar van 2017 heeft de school een Tevredenheidspeiling gedaan onder ouders en kinderen. Op deze pagina vind je de samenvating van de belangrijkste resutaten.

Ouder Tevredenheidspeiling

Leerling Tevredenheidspeiling

Meer over 'Tevredenheidspeiling'

Rapport

Rapport

Rapport

Op It Bynt werken we met een kindgericht rapport. In het rapport kunnen leerlingen samen met hun ouders lezen hoe zij zich hebben ontwikkeld en wat ze hebben geleerd op school. Ook is er ruimte voor eigen werk en foto's.
In het rapport zijn groepsdoelen beschreven: vaardigheden die de...

Meer over 'Rapport'

Schoolkrant

SchoolkrantByntApril17 168

Twee maal per jaar verschijnt de 'Skoalkrante', met bijdragen van alle leerlingen en algemeen schoolnieuws. 
Ieder gezin met 1 of meer schoolgaande kinderen ontvangt 1 exemplaar, daarnaast is het mogelijk om een abonnement af te sluiten. De Skoalkrante wordt financieel mogelijk gemaakt door...

Meer over 'Schoolkrant'

Medezeggenschapsraad

MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Peuterschool It Pikepoltsje

Tomke

 

 

 

In ons schoolgebouw is ook een peuteropvang. It Pikepoltsje. 

U kunt u aanmelden op de website: www.kidsfirst.nl

of contact opnemen: 06 30044136

Hier leest u informatie over onze peuteropvang.

Meer over 'Peuterschool It Pikepoltsje'

Activiteitencommissie

KampkeWeakensBoot formaat169

Actviteitencommissie

It Bynt heeft een activiteitencommissie. Het woord zegt het al; een commissie die activiteiten op school regelt.
In de activiteitencommissie (AC) zitten ouders en leerkrachten. Samen wordt bepaald welke activiteiten de AC regelt en welke de school zelf.
Kerst, laatste...

Meer over 'Activiteitencommissie'

Overige commissies

VieringMeedoen formaat169

Identiteitscommissie

Op it Bynt is een identiteitscommissie (ID). It Bynt is het resultaat van een fusie van twee scholen met ieder een eigen identiteit. Voor beide identiteiten moet ruimte en aandacht zijn. Om dit proces rondom beide identiteiten te bewaken en verder vorm te geven na de fusie is...

Meer over 'Overige commissies'

Uw kind ziekmelden

Portretten formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0517-341441. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind ziekmelden'

Leerplicht en verlof

Lerendoenwesamen formaat169

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Aanmelden van uw kind

Werkenmiddenruimte formaat169

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met Ewoud van der Weide, hij is de locatiecoördinator van onze school.

Hij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'

De Plusklas

plusklas

Plusklas Sneek

Sommige kinderen denken en leren snel. Ze hebben meer en andere prikkels nodig. Door de ontwikkelingsvoorsprong kan een kind zich anders voelen dan zijn klasgenoten. Soms ontstaat er faalangst, perfectionisme, een negatieve werkhouding of motivatieproblemen. Hierdoor kan het zijn...

Meer over 'De Plusklas'