Skoal/beleeftún 2.0!

  • 15 juni 2022
Tuin

In prachtige upgrade mei de skoal/beleeftún 2.0!
Leanbedriuw Frankena Winsum hat de ôfrûne 2 wiken hurd wurke oan û.o. moaie moestúnbakken sadat it better brûkt wurde kin as moestún en makliker is te ûnderhâlden. Top!
De bern ha de wurksumens moai en fol ynteresse folge.
Hjoed ha de bern de planten deryn set sadat se mar moai fierder groeie kinne.
Wy binne no al tige wiis mei it resultaat!