It giet oan!

  • 12 februari 2021
150109961 1400155266826133 2834725895031371894 n

Wat in prachtige iiswille hjoed! ⛸
Groep 1 o/m 4 op de sleat by skoalle, groep 5 o/m 8 op de iisbaan yn Winsum.
Moarns Koek en Zopie troch de AC, hearlik!
Tank IJsclub Winsum foar jimme gastfrijens!

Besjoch >hjir< mear foto's!