De Nationale Voorleesdagen op it Bynt!

  • 22 januari 2020
voorlezen

Vanochtend de start van de De Nationale Voorleesdagen op it Bynt!
Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk!
Special Guest juf Klaasje kwam de voorleesdagen openen en las in de middenruimte het themaboek voor.
De komende week starten alle groepen ‘s ochtends met voorlezen, elke ochtend een nieuwe gast-voorlezer!