De nationale voorleesdagen

  • 24 januari 2019
voorlezen it bynt

De kinderen van groep 1/2 hebben samen met de peuters van “it Pikepôltsje” meegedaan aan de nationale voorleesdagen. Jan van der Kuur uit Lollum heeft het boek “een huis voor Harry” voorgelezen en hij had ook nog voor alle kinderen een verrassing meegenomen.