Leerlingarena

  • 02 november 2018
Leerlingarena

Deze week was de leerlingarena.
Hoe vinden de leerlingen dat het gaat op school? Leerlingen uit verschillende groepen praten er met elkaar over, vooraf is er in de klas over gesproken. Een leerkracht leidt de arena, een leerkracht schrijft en de andere leerkrachten luisteren in de buitenkring.
De leerlingarena is een onderdeel van Stichting leerKRACHT: Samen elke dag een beetje beter!