Aanvraag bijzonder verlof formulier

Wie beslist?
• De directeur beslist als het om een verlof met een duur van tien dagen of minder gaat. U moet extra verlof schriftelijk aanvragen, indien mogelijk minstens twee maanden van tevoren. Voor een aanvraagformulier kunt u bij de directeur terecht.
• Indien u zich bij uw verzoek om verlof beroept op ‘overige gewichtige omstandigheden’, dan dient u een schriftelijk verzoek in waarbij u aangeeft welke gewichtige omstandigheden van toepassing zijn.
• Als het om een verlof van meer dan tien dagen gaat, geeft de directeur het verzoek door aan de leerplichtambtenaar. Deze neemt de beslissing.
• Als uw verzoek wordt afgewezen kunt u bezwaar indienen. Bij de directeur als het om tien dagen of minder gaat; bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslan als het om meer dan tien dagen gaat. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

 

Vraagt hierbij vrijstelling van de leerplichtwet voor: